Balık Boy Limitleri ve Avlanabilecek Balık Türleri

Tulpar Av
Tulpar Av  - Admin
Balık Boyu Limitleri
Balık Boyu Limitleri

Balık boy limitleri denizlerimizde önem ve ciddiyetle dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir. Gelecek nesillerimizin daha verimli bir deniz ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için balık avı boy limitleri konusunda duyarlı ve bilinçli olmalıyız.

Denizlerde Avlanabilir Balık Türleri ve Balık Boy Limitleri

Mevzuat.gov.tr‘ye göre Çizelge 7:

TürlerBoy/ağırlık limiti(en az)Alıkonulabilir Miktar(en fazla)
Ahtapot750 gr1 adet
Akya40 cm1 adet
Barbun13 cmKg
Çipura20 cmKg
Deniz böceği25 cm1 adet
Eşkina35cm3 adet
İstavrit13 cmKg
İstakoz25 cm1 adet
Kalkan45 cm1 adet
Karagöz18 cmKg
Kefal20 cmKg
Kılıç125 cm1 adet
Kırma(Kırmızı) mercan15 cmKg
Kolyoz18 cmKg
Lagos50 cm1 adet
Lambuka50 cm1 adet
Levrek25 cmKg
Lüfer18 cmKg
Mavi Yüzgeçli Orkinos115 cm1 adet
Mavi yengeç13 cmKg
Mezgit13 cmKg
Palamut25 cmKg
Pisi20 cmKg
Sargos21 cmKg
Sarıkuyruk30 cm1 adet
Sinagrit35 cmKg
Tekir11 cmKg
Uskumru20 cmKg
Yazılı orkinos45 cm2 adet

Gelecekte de bu balık türlerinin yaşamını devam ettirebilmeleri için daha küçüğünü avlamayalım, satmayalım ve satın almayalım.

Daha küçüğünü avlayanlar ve satanlar hakkında 1380 sayılı su ürünleri kanunu gereği ürünlere el konulur ve para cezası uygulanır.

Balık Boy Limitleri Hakkında Yasal Bilgi

1) Çizelge 7’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. Tarih aralığı verilerek zaman yasağı belirtilen türlerin yasak dönemde avcılığı yapılamaz.

2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.

3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.

5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.

6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

Denizlerde Amatör Avcılık

1) Çizelge 7’de zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde amatör avcılıkzaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Denizlerde amatör avcılık çırpma/çarpma, bırakma olta, parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

b)  Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.

3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı çaparide 10, olta takımında ise 6 adedi geçemez.

4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz. 

c) Sualtı tüfeği veya zıpkın ile dalarak avcılık yapacakların bulundukları yeri gösterir şamandıra kullanması zorunludur.

5) 1 Nisan – 15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

İhbar Telefonları

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

  • 158 Alo Sahil
  • 174 Alo Gıda
  • 156 Alo Jandarma

Bu Gönderiyi Paylaş